رسول نازنينی بود ِ حيف شد

آه چه بگویم ،             از کجا شروع کنم                                    فقط اینو میتونم بگ که:                                                       ** رسول مرد**                                                 ؛؛ نازنینی بود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید
دفــــــــــــــتر عشق... دفتر عشـــق كه بسته شـدديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدمخونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونبه پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودبد جوري ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
اسفند 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
5 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
اسفند 82
9 پست
بهمن 82
5 پست
شهریور 82
1 پست