پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

مهدی جان ! خوب ميدانم تا وقتی برفی راکه                          روی شانه هايم نشسته  نتکانم                                                             بهار نمی آيد پس بهارم !                           اکنون که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید