در سرزمینی زندگی می کنیم که وقتی کسی می میرد! می گویند راحت شد...!؟؟

به راستی مگر ما چگونه زندگی می کنیم که با مرگ راحت می شویم؟

مگر بیشتر از یک بار در زندگی فرصت داریم؟؟

/ 0 نظر / 54 بازدید