چه کسی میگوید: که گرانی شده است؟

چه کسی میگوید: که گرانی شده است؟ دوره ارزانیست: دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان، دوستی ارزان است، دشمنیها ارزان، چه شرافت ارزان!آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزانتر! قیمت عشق چقدر کم شده است کمتر از آب روان و چه تخفیف بزرگی خورده، قیمت هر انسان!!

/ 2 نظر / 18 بازدید
دوست

قطار‘راهت رابگیروبرو.نه کوه توان ریزش دارد‘نه ریزعلی پیراهن اضافه..دیگرهیچ چیزمثل سابق نیست...

محمد محمدیان شمالی

سلام به سید بزرگوار مقدمتان گلباران خاطرات خوش دوران دبیرستان رو برام با حضورتون زنده کردید با احترام شاگرد کوچکتان